Mbahet punëtoria për Instrumentin për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA)

Prishtinë, 30 janar 2020

Programi i përbashkët i Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian “ ROMACTED” organizuan punëtorinë për Instrumentin për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA). Në këtë punëtori, përfaqësuesit e MAPL-së prezantuan për rolin e Komunave në procesin e Integrimit Evropian. Gjithashtu, pjesëmarrës në këtë punëtori ishin edhe përfaqësues të Komunave.