Mbahet takimi i 7-të i Komitetit të Përbashkët Monitorues të programit të BNK-së Kosovë – Maqedoni Veriore

Prishtinë, 24 nëntor 2020

Është mbajtur takimi i 7-të (on-line) i Komitetit i Përbashkët Monitorues (KPM) ndërmjet Kosovës  dhe Maqedonisë Veriore, në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar të programit IPA II 2014-2020.

Fokus i takimit të 7-të ishte diskutimi dhe përgatitja e thirrjes së 4-të për projekte në vlerë prej 2,040.000.00 euro, me ç’rast u definuan parametratat dhe parakushtet për aplikim nga aplikuesit potencial.

Gjithashtu, u përcaktuan objektivat dhe aktivitetet të cilat do të përfshihen në dokumentet për aplikim dhe në dakordim me Zyrën e BE-së në Kosovë dhe Delegacionin Evropian në Shkup, aktivitetet përcjellëse të parapara do të realizohen në ditët në vijim.