Mbahet takimi i dytë i Task Forcës së Përbashkët për programimin e IPA III 2021 – 2027 ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës

Prishtinë, 09 nëntor 2020
Në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar, Mali i Zi dhe Kosova kanë mbajtur takimin e dytë on-line të Task Forcës së Përbashkët (TFP) për programimin e IPA III 2021-2027.
Në këtë takim është bërë aprovimi i minutave nga takimi i parë i TFP-së, diskutimet për planin indikativ të aktiviteteve, prezantimi dhe diskutimi i draftit të dytë të analizës së situatës në territorin e programit dhe të SWOT analizës, si dhe diskutimet preliminare në përzgjedhjen e grupimeve dhe prioriteteve tematike.