Mbahet takimi i grupit punues për hartimin e Planit për zbatimin e Strategjisë së Trajnimit të Nëpunësve Civil 2016-2020

29 janar 2019, Prishtinë

MAPL, ka mbajtur takimin me grupin punues për hartimin e Planit për zbatimin e Strategjisë së Trajnimit të Nëpunësve Civil 2016-2020.

Në këtë takim, Drejtoresha e DPTK-së, znj. Venera Çerkini i njoftoi anëtarët e grupit punues rreth objektivave strategjike të MAPL-së dhe prioritetet për nevoja të trajnimeve në komuna dhe në MAPL.