Mbahet takimi me komunat e rajonit të Prizrenit për hartimin e model planit dhe udhëzuesit për integritet

Prizren, 26 maj 2022
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me misionin e OSCE-së në Kosovë ka mbajtur takimin me komunat e rajonit të Prizrenit për hartimin e model planit për integritet dhe udhëzuesin për monitorimin dhe raportimin e planit për integritet.
Në takim u prezantua model plani për integritet, roli dhe përgjegjësia e akterëve lokal, zhvillimi i planit, metodologjia dhe udhëzuesi për mënyrën e monitorimit dhe raportimit për planin për integritet.