On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ministrja Redžepi, Ministri Vitia dhe Kryetari Gashi mbajnë takimin e përbashkët koordinues me kryetarët e komunave, prezantohen masat e reja lidhur me pandeminë COVID- 19

Prishtinë, 29 prill 2020

Me ftesë të Ministres së MAPL-së znj. Emilija Redžepi dhe Ministrit të MSH-së z. Arben Vitia, si dhe në bashkëpunim të ngushtë me Asociacionin e Komunave të Kosovës të përfaqësuar nga zv.Kryetari dhe njëherit Kryetar i Komunës së Obiliqit z. Xhafer Gashi, është mbajtur takimi i përbashkët koordinues me kryetarët e komunave të Republikës së Kosovës, me qëllim të prezantimit të masave të reja lidhur me pandeminë COVID – 19.

Ministrja Redžepi falënderoi kryetarët e komunave për angazhimin e tyre dhe përkushtimin e treguar që të jenë sa më afër qytetarëve me qëllim të menaxhimit të situatës, tejkalimit të sfidave dhe zbatimit të masave lidhur me pandeminë globale COVID – 19. Po ashtu, Ministrja prezantoi të gjitha veprimet e ndërmarra nga ana e MAPL-së si autoritet mbikqyrës i komunave dhe si pikë koordinuese ndërmjet nivelit qendror dhe lokal. Në këtë kontekst, të gjitha vendimet, masat dhe rekomandimet e marra nga niveli qendror u janë përcjell komunave me qëllim të informimit të tyre. Gjithashtu, në të gjitha vizitat e realizuara nëpër komunat e Kosovës, kemi evidentuar çdo nevojë të shfaqur nga komunat, për sa i përket sigurimit të tendave, furnizimit me material mbrojtës dhe higjienik, si dhe çështje të tjera të shfaqura.

Ministri Vitia në adresimin e tij përpara kryetarëve shprehi konsideratën më të thellë dhe falënderimin e tij për të gjitha komunat të cilat janë duke menaxhuar me situatën, si dhe për gatishmërinë e komunave për tu përgjigjur pozitivisht zbatimit të masave dhe rekomandimeve të Qeverisë së Kosovës dhe institucioneve përgjegjëse të shëndetit publik. Gjithashtu, Ministri potencoi se tani më ndodhemi në gjysmën e rrugës dhe duke marrë për bazë këshillat e ekspertëve, ne kemi përgatitur masat e reja lidhur me pandeminë COVID – 19, masa të cilat do t’ju prezantoi sot. Këto masa do të fillojnë të zbatohen nga data 4 maj 2020, mirëpo kuptohet paraprakisht duke marrë parasysh edhe propozimet të cilat vijnë nga komunat.

Të pranishmëve iu adresua zv.Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, njëherit Kryetar i Komunës së Obiliqit z. Xhafer Gashi, i cili e falënderoi Ministren Redžepi, Ministrin Vitia dhe gjithë kryetarët e komunave për prezencën e tyre në këtë takim të rëndësishëm, për të diskutuar gjendjen aktuale, sfidat e shfaqura, zbatimin e masave dhe rekomandimeve të nivelit qendror, si dhe propozimet për masat e reja të cilat parashihen të hyjnë në fuqi nga data 4 maj 2020. Kryetari Gashi theksoi se komunat kanë arritur të menaxhojnë me sukses situatën e krijuar, duke marrë parasysh se përveç virusit corona COVID-19, komunat janë ballafaquar edhe me sfida të tjera, veçanërisht ato të sferës socio-ekonomike të cilat kanë shkaktuar probleme dhe ndalim të punës të të gjitha ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe bizneseve të ndryshme. Kryetari Gashi theksoi se do të marrë të gjitha propozimet e komunave lidhur me masat e reja dhe përmes një dokumenti të unifikuar, do t’i adresojmë tek Ministria e Shëndetësisë dhe grupi i ekspertëve.

Përgjatë takimit, kryetarët e komunave treguan sfidat e ndryshme me të cilat janë duke u ballafaquar komunat dhe për të cilat kërkohet zgjidhje të tyre. Në parim, pjesëmarrësit u pajtuan se bashkërisht duke i koordinuar të gjitha veprimet dhe duke i zbatuar masat, mund t’ia dalim për të minimizuar dhe tejkaluar këtë sfidë globale të pandemisë COVID-19.