On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Nisi punimet Konferenca Ndërkombëtare për Vetëqeverisje Lokale“Forcimi i qeverisjes lokale përmes promovimit të vlerave Evropiane”

Organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, për herë tretë me radhë nisi punimet Konferenca Ndërkombëtare për Vetëqeverisje Lokale “Forcimi i qeverisjes lokale përmes promovimit të vlerave Evropiane” 14 shtator 2012, Prishtinë

Organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, për herë tretë me radhë nisi punimet Konferenca Ndërkombëtare për Vetëqeverisje Lokale “Forcimi i qeverisjes lokale përmes promovimit të vlerave Evropiane” .

Në këtë Konferencë morën pjesë, z. Hashim Thaçi, Kryeministër i Republikës së Kosovës, z. Nevzat Bejta, Ministër i Pushtetit Lokal, Republika e Maqedonisë, z. Boris Milosevic, Zëvendës Ministër i Administratës, Republika e Kroacisë, z Ferdinand Pone, Zv. Ministër i Brendshëm, Republika e Shqipërisë,  z. Mustafa B. Demirer, Nënsekretar në Ministrinë e Brendshme, Republika e Turqisë, Z. Samuel Zhbogar, Përfaqësues i BE-së në Kosovë, znj. Tracey Ann Jacobson, Ambasadore e SHBA në Republikën e Kosovës, znj. Atifeta Jahjaga, Presidente e Republikës së Kosovës, si dhe ambasadorë, ministra, deputetë të Kuvendit të Kosovës, Ministra, përfaqësues nga organizatat donatore, kryetarë komunash dhe përfaqësues nga shoqëria civile.

Duke ju dëshiruar mirëseardhje, në fjalën e tij hyrëse,  Zëvendëskryeministri i Kosovës njëherësh Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, dhe nikoqir i kësaj Konference, z. Slobodan Petrovic falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe kontributin dhe u uroi suksese gjatë punimeve të Konferencës. 

“Ne konsiderojmë që procesi i modernizimit të vetëqeverisjes lokale është i vazhdueshëm në të gjitha poret e saj dhe që përfshin një sistem adekuat zgjedhor, kompetenca të bollshme dhe me burime financiare të qëndrueshme, administratë profesionale dhe me përdorim të teknologjisë së avancuar.  Një mënyrë për t’i arritur këto është edhe duke shkëmbyer përvojat tona. Prandaj kjo konferencë është një vend ideal për të mësuar nga njëri-tjetri. Të shfrytëzojmë këtë shans bashkërisht”, theksoi zëvendëskryeministri Petrovic. 

Ministri Petrovic porositi për bashkëpunim me qytetarët, me institucionet e Kosovës, në mënyrë që gjithë kjo të shkojë në dobi të tyre duke u përmirësuar jetën e tyre dhe familjeve të tyre.

Po ashtu fillimet e Konferencës Ndërkombëtare i përshëndeti edhe Kryeministri i Kosovës, z. Hashim Thaçi, duke thënë  se pjesë e pandashme e projektit të shtet ndërtimit dhe të vizionit të Kosovës shumetnike ka qenë suksesi i decentralizimit i cili ka arritur qëllimin e tij për pjesëmarrje të qytetarëve në vendimmarrje që është element thelbësor i demokracisë.

“Sidoqoftë edhe në këtë proces të gjithë e dimë se kemi sfida të tjera. Pra krijimin e komunës së Mitrovicës veriore, por kam besim se edhe kjo komunë do të krijohet shpejt dhe gjithmonë duke pasur edhe suksesin e integrimit të komunitetit në veçanti të komunitetit serb në jug, por edhe komuniteteve tjera në përgjithësi. Një sfidë tjetër që duhet të adresojmë në të ardhmen e afërt është komunikimi i institucioneve të Kosovës me komunitetin në veri. Prandaj Qeveria e Republikës së Kosovës në maj të këtij viti ka hapur Zyrën Administrative në veri të Mitrovicës”, ka thënë kryeministri Thaçi.

Ndërkaq, z. Samuel Zbogar, përfaqësues i BE-së në Kosovë, tha se do të vazhdojë të mbështes tutje perspektiven evropiane të Kosovës, duke shtuar se dhe qeverisja e mirë këtu është nocioni kryesor. z. Zhbogar ka kërkuar që qeveritë lokale të jenë më të fuqishme, në mënyrë që të ofrohen të gjithë qytetarëve shërbime më të mira.

Në Konferencë, mbështetje për zhvillim të qeverisjes lokale dha edhe ambasadorja amerikane, Tracy Jackobson, i cila tha se qytetarët duhet të involvohen më shumë dhe të dëgjohet zëri i tyre.

Po, ashtu në fjalimet e tyre,  kanë përshëndetur fillimet e Konferencës edhe përfaqësuesit nga Shqipëria, Maqedoni, Kroacia, Turqia dhe Asociacioni i Komunave, Kryetari i Komunës së Prishtinës. Z. Isa Mustafa.

Konferenca Ndërkombëtare për vetëqeverisje Lokale do të vazhdojë punimet pasdite me Panairin e Komunave dhe nesër, në kuadër të së cilës ditë do të organizohen sesionet në komunat: Prishtinë, Prizren, Mitrovicë dhe Novobërde ku do të marrin pjesë përfaqësues të lartë politik nga Kosova, Kroacia, Sllovenia, Irlanda e Veriut, Maqedonia, Mali i Zi dhe ekspertë nga rajoni dhe më gjerë.