On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Panairi i Komunave në Konferencën për Vetëqeverisje Lokale

Në kuadër të Konferencës Ndërkombëtare, organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, po sot është organizuar edhe Panairi i Komunave, një rast ky, ku  komunat e Republikës së Kosovës patën  mundësinë që të paraqesin dhe prezantojnë komunën e tyre, shërbimet e tyre  ndaj qytetarëve, investitorëve të ndryshëm, grupeve të biznesit, grupeve të interesit dhe akterëve tjerë të interesuar.

14 shtator 2012, Prishtinë

Në kuadër të Konferencës Ndërkombëtare, organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, po sot është organizuar edhe Panairi i Komunave, një rast ky, ku  komunat e Republikës së Kosovës patën  mundësinë që të paraqesin dhe prezantojnë komunën e tyre, shërbimet e tyre  ndaj qytetarëve, investitorëve të ndryshëm, grupeve të biznesit, grupeve të interesit dhe akterëve tjerë të interesuar.

Hapjen e Panairit e bëri Presidentja e Kosovës, znj. Atifete Jahjaga dhe Zëvendëskryeministri z. Slobodan Petrovic.
Me këtë rast Zëvendëskryeministri Petrovic tha se organizimi i këtij Panairi është një rast i mirë që komunat t’i prezantojnë mundësitë dhe potencialet e tyre.

“Prioritet imi dhe Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal është që t’i përkrah iniciativat që vijnë nga komunat dhe që kanë për qëllim zhvillimin e tyre. Ne do të vazhdojmë të punojmë për zhvillimin e vetëqeverisjeve lokale, për forcimin financiar të komunave dhe do të vazhdojmë të punojmë në interes të komunave dhe në interes të qytetarëve. Jam i lumtur që në kapacitetin e ministrit mund të inaugurojë për herë të parë Panairin e Komunave të Kosovës me dëshirën që të bëhet një ngjarje tradicionale – theksoi Zëvendëskryeministri Petrovic.  

Duke përgëzuar Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për organizimin e një Konference të tillë, Presidentja e Republikës së Kosovës,  Atifeta Jahjaga tha se shkëmbimi i përvojave dhe i të arriturave në vetëqeverisjen lokale, shfrytëzimi i potencialeve dhe kapaciteteve të komunave, ndihmon që kompetencat e bartura nga pushteti qendror në nivel komunal të shfrytëzohen me qëllim të ofrimit të shërbimeve për qytetarët të hapjes së perspektivës dhe të bashkëpjesëmarrjes në vendimmarrje.

“Panairi tradicional vë në pah vlerat tuaja tradicionale, veçoritë dhe karakteristikat e secilit mjedis të cilat në diversitetin tonë na bashkojnë dhe na bëjnë që Kosovën ta ndjejmë dhe ta kemi atdhe tonin të përbashkët” – theksoi Presidentja Jahjaga.

Në këtë panair secila komune ka prezantuar  në radhë të parë, Strategjitë dhe planet e zhvillimit ekonomik lokal,  planet zhvillimore urbane,  zonat apo parqet industriale,  zhvillimin ekonomik lokal, prezantimin e mundësisë për të bërë biznes në atë komunë, nxitjen e investimeve të mundshme, prezantimin e zonave të turizmit, aktivitetet e kulturës dhe festivalet tradicionale, turnetë dhe garat sportive.

Ky panair është një mundësi konkuruese mes  Komunave, pasi në kuadër të këtij Panairi  do të ketë edhe ndarje     shpërblimesh  për tre Komunat fituese.