Redžepi dhe Radulović për të drejtat e qytetarëve

 

 

Prishtinë, 10 shkurt 2020

 

Ministrja e MAPL-së, Emilija Redžepi, ka pritur në kabinetin e saj zëvendësen e Avokatit të Popullit, Marija Radulović, me të cilën kanë biseduar për të drejtat e qytetarëve, para se gjithash për të drejtat e komuniteteve jo shumicë, për pozitat e tyre dhe pjesëmarrjen në institucionet publike.

 

Ministja Redžepi ka theksuar që do të bënë çdo përpjekje që situata e komuniteteve jo shumicë, me theks të veçantë për komunitetin boshnjak të përmirësohet në çdo aspekt.

 

Zëvendësja e Avokatit të Popullit Radulović ka theksuar se është e gatshme për bashkëpunim të mëtutjeshëm me ministren Redžepi.