Takimi i dytë koordinues online

Në kuadër të Programit, IPA CBC Kosovë – Maqedoni e Veriut 2014-2020, u mbajt takimi i dytë koordinues online mes Strukturave Operative: Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë, Ministrisë për Vetëqeverisjes Lokale në Maqedoninë e Veriut, Zyrës së BE-së në Kosovë, CBIB Plus dhe Sekretariatit të Përbashkët Teknik.

Në takim u dakorduan që Thirrja e 4-të për Propozime do të shpallet gjatë mujit qershor 2020, si dhe do të filloj përgatitja për programin e ri IPA 3 BNK gjatë muajit Maj 2020.