Takimi i radhës me grupin punues për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ 01/2015 për transparencë në komuna

Prishtinë, 20 korrik 2018

Divizioni për transparencë komunale, në kuadër të Departamentit për Performancë dhe transparencë komunale, ka vazhduar takimin e radhës me grupin punues, për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ 01/2015 për transparencë në komuna.

Në këtë takim janë prezantuar komentet e përmbledhura pas konsultimeve publike në platformën ONLINE dhe takimeve që janë mbajtur me zyrtarët ligjor dhe për informim nga komunat e Republikës së Kosovës.