Vazhdon mbështetja e MAPL-së në financimin e projekteve kapitale për komunat

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj,  Kryetarin e Komunës së Vitisë, z. Sokol Haliti,  kanë  nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi për për rregullimin e rrugës “Dëshmorët e Kombit” në Komunën e Vitisë.

06 shkurt  2017, Prishtinë

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj,  Kryetarin e Komunës së Vitisë, z. Sokol Haliti,  kanë  nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi për për rregullimin e rrugës “Dëshmorët e Kombit” në Komunën e Vitisë.
 
Në kuadër të mbështetjes financiare për komunat, Ministria së e Administrimit të Pushtetit Lokal, do të vazhdojë nënshkrimin e Marrëveshjeve të Mirëkuptimit  edhe me komunat tjera të Kosovës.
 
Projektet e financuara  nga MAPL, janë të orientuara në ndërtimin e infrastrukturës rrugore, ndriçimin publik, platformën për ofrimin e informacioneve mbi lokacionet turistike, shenjëzimin  e  shtigjeve dhe rrugëve malore, ndërtimin e fushave sportive, dhe projekte të tjera me interes për Komunat dhe qytetarët.