Vazhdon monitorimi i projekteve përfituese në Has dhe Kukës nga programi IPA II Shqipëri – Kosovë 2014 – 2020

Has/Kukës, 23 shtator 2020
Kanë vazhduar vizitat monitoruese në Bashkitë Has dhe Kukës nga ana e strukturave operative të programit të bashkëpunimit ndërkufitar të IPA-s Shqipëri dhe Kosovë, si dhe të stafit të Sekretariatit të Përbashkët Teknik.
Në këto vizita monitoruese, strukturat operative të të dyja vendeve u njoftuan nga ana e përfaqësuesve më të lartë të bashkive lidhur me veprimet që janë ndërmarrë në drejtim të zbatimit të aktiviteteve, si dhe sfidat e shfaqura përgjatë zbatimit të projekteve.
Të dy strukturat operative të Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe Sekretariati i Përbashkët Teknik, ofruan ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme për të dy bashkitë, me qëllim të realizimit sa më të mirë të projekteve.