Vizitë në zyrat e CBC House, në kuadër të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitarë

Prishtinë, 11 tetor 2022
Zv. Ministri i MAPL-së z. Arbër Vokrri, i shoqëruar nga Kabineti i Ministrit dhe Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së, znj. Venera Çerkini, vizituan zyrat e CBC House dhe stafin e Sekretariatit të përbashkët Teknik në kuadër të tri Programeve të BNK-së, me Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë Veriore. Gjatë kësaj vizite të pranishmit u njoftuan nga afër, me punën e stafit, aktivitetet e tri Programeve, projektet e financuara, rezultatet e arritura dhe sfidat e deritanishme.
Gjatë diskutimeve u theksua rëndësia e këtij bashkëpunimi sidomos për Komunat si mundësi shtesë e financimit të projekteve me interes të përbashkët ndërkufitarë.