On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Pushtetit Lokal Slobodan Petrovic takohet me Përfaqësuesin Civil Ndërkombëtar Pieter Feith

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Slobodan Petrovic, është takuar me  Përfaqësuesin Civil Ndërkombëtar Pieter Feith… 28 shkurt 2011 Prishtinë

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Slobodan Petrovic, është takuar me  Përfaqësuesin Civil Ndërkombëtar Pieter Feith.

Në këtë takim zëvendëskryeministri dhe ministri Slobodan Petroviq, ka falënderuar z. Feith për rolin dhe punën që ka, jo vetëm në ministrinë  Administrimit të Pushtetit Lckal por në tërë Kosovën.

"Unë i thashë z. Feith se edhe paraardhësi im ka punuar shumë dhe ka ngritur standard të lartë në punën e kësaj ministrie, kështu që edhe mua më mbetet detyrë të arrij standarde të larta gjatë punës  në këtë ministri. Ne jemi pjesë e Qeverisë së Kosovës. Partia ime ka edhe dy ministra të tjerë në Qeverinë  e Kosovës të gjithë e kemi një politikë të njëjtë, të punojmë sa më shumë në interes të një jetë sa më të mirë për të gjithë qytetarët e  Kosovës” – është shprehur ministri Petrovic.

Edhe Përfaqësuesi i zyrës civile Ndërkombëtare ka shprehur kënaqësinë se është takuar me z. Petrovic duke theksuar se z. Petroviq është anëtari i parë i Qeverisë së Kosovës, të cilit i shfaqë respektin e tij.

"Ne biseduam se si mcnd të ndërtojmë dhe forcojmë institucionet përtej Ibrit dhe komunat e tanishme, si dhe si ta qojmë përpara procesin  në pjesën veriore të Mitrovicë, duke organizuar edhe zgjedhjet në atë pjesë dhe jam shumë i lumtur që dëgjova edhe nga ministri interesimin për të alokuar forca shtesë për atë pjesë dhe për të vazhduar bashkëpunimin me ICO-në” tha z. Feith.

Në këtë takim gazetarët shprehën interesimin e tyre në lidhje me bisedimet Prishtinë-Beograd. Zëvendëkryemisnitri dhe Ministri i Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, tha se ai dhe partia e tij do të kenë përgjegjësinë që të punojnë sa më mirë  në interes të qytetarëve të Kosovës.

"Përshëndesim bisedimet me Beogradin dhe presim që rezultatet të jenë të mira, ne nuk mbajmë anën as të njërës as të tjetrës palë, por mbajmë anën e qytetarëve të Kosovës. Keni përcjellur politikën e partisë sonë dhe asnjëherë nuk jemi munduar të popullarizohemi, por të punojmë. Atë ditë që kam pranuar këtë detyrë jam takuar edhe me ekipin përgatitor të Mitrovicës prej të cilëve kam kërkuar rezultatet që janë në interes të një jete sa më të mirë të qytetarëve. Qytetarët në pjesën veriore duhet të  shohin interesin jo vetëm të kësaj ministrie por edhe të Qeverisë së Kosovës dhe detyra ime bazohet në tri pika: Implementimi i mëtutjeshëm i decentralizimit, forcimi i komunave të reja dhe bashkëpunimi me të gjitha komunat tjera dhe krerët e tyre”-theksoi ministri Petrovic.

Ndërkaq, përfaqësuesi civil Ndërkombëtar, Pieter Feith në lidhje me zgjedhjet në pjesën veriore tha se kjo punë do një përgatitje të mirë dhe fillimisht duhet përmirësuar sundimin e ligjit në atë pjesë. Ndërkohë që dialogu Prishtinë-Beograd do sjell perspektivë të mirë për të gjithë qytetarët e Kosovës.

"Unë pres që ne do të organizojmë zgjedhjet e vitit të ardhshëm në komunën e Mitrovicës së Veriut. Ajo merr përgatitje, por më e rëndësishme është që të krijojë sundimin e ligjit dhe për të mundësuar që qytetarët të kenë qasje në shërbimet qeveritare, për të siguruar hapësirë për forcat që duan demokracinë për të ecur përpara” – tha Feith.