Zëvendëskryeministri Petrovic priti në takim z. Jiri Dolezel ambasador i Çekisë në Kosovë

Zëvendëkryeministri i Kosovës dhe Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, priti në takim njoftues, z. Jiri Dolezel, ambasadorin e Çekisë në Kosovë… 24 Maj 2011

Zëvendëkryeministri i Kosovës dhe Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, priti në takim njoftues, z. Jiri Dolezel, ambasadorin e Çekisë në Kosovë.

Në këtë takim, Zëvendëskryeministri Petrovic, e njoftoi ambasadorin e Çekisë në Kosovë, z. Jiri Dolezel, me procesin dhe hapat që kanë arritur në fushën e përgjegjësisë së Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal e në veçanti për procesin e decentralizimit.