Zëvëndëskryeministri Petrovic u takua me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta

Pas takimit me drejtorin e departamentit për Evropën Juglindore  Jonathan Moore, Zëvëndëskryeministri si dhe Ministër i Ministrisë së Aministrimit të Pushtetit Lokal z.Slobodan Petrovic u takua me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, z.Ilir Meta. 04 prill 2014, Prishtinë

Pas takimit me drejtorin e departamentit për Evropën Juglindore  Jonathan Moore, Zëvëndëskryeministri si dhe Ministër i Ministrisë së Aministrimit të Pushtetit Lokal z.Slobodan Petrovic u takua me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, z.Ilir Meta.

Projektligji për zgjedhjet e përgjithshme ishte tema kryesore e këtij takimi.

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta  shprehi përkrahjen e plotë ndaj kërkesave të komunitetit pakicë dhe tha se në takimet e ardhshme me liderët politikë do të bisedoj lidhur me këto kërkesa.
 
Në takim gjithashtu morën pjesë edhe përfaqësuesit tjerë të komunitetit jo shumicë.