Zëvendëskryeministri Petrovic vizitoi komunën e Suharekës

Gjatë  takimit me kryetarin Blerim Kuci, Zëvendëskryeministri Petrovic tha: 10 mars 2011

Gjatë  takimit me kryetarin Blerim Kuci, Zëvendëskryeministri Petrovic tha:

"Ju ftoj që të bashkëpunojmë edhe në të ardhmen në mënyrë që të sigurojmë një jetë më të mirë  për të gjithë qytetarët sepse suksesi juaj është edhe suksesi ynë”.

Edhe kryetari  i komunës së  z. Blerim Kuci shprehu gatishmërinë për bashkëpunim të mëtutjeshëm duke shpresuar se MAPL-ja  do të luaj rol të rëndësishëm në mbështetje të realizmit të shumë projekteve.