Zëvendësministri Bajram Gecaj nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me organizatën Jo-Qeveritare “Cult Club”

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj, ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me përfaqësuesin e organizatës Jo-Qeveritare "Cult Club", z. Blerim Haxhiaj, për financimin e projektit, "Planifikimi i biznesit dhe ndërmarrësit e rinj" 3 maj 2017, Prishtinë
 
Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj, ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me përfaqësuesin e organizatës Jo-Qeveritare "Cult Club", z. Blerim Haxhiaj, për financimin e projektit, "Planifikimi i biznesit dhe ndërmarrësit e rinj".
                                                                                                         
Qëllimi i projektit është t’i aktivizojë të rinjtë në hapjen e bizneseve të reja, të rrisë gatishmërinë e tyre për të ndërmarrë hapa konkret për zhvillimin ekonomik lokal.