Ndërtimi dhe Renovimi i Shtëpive për Komunitetet Jo-shumicë

document-icon

RI-SHPALLJE - DEKLARATË NËN BETIM

Data e publikimit: 07/08/2023

document-icon

RI-SHPALLJE - DEKLARATË NËN BETIM

Data e publikimit: 07/08/2023

document-icon

DEKLARATË NËN BETIM

Data e publikimit: 03/05/2023

document-icon

DEKLARATË NËN BETIM

Data e publikimit: 03/05/2023