Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gllogocit 020-834/19, 17.11.2023

Publikuar më: 20/11/2023