Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Klinës 020-224/19, 15.05.2023.

Publikuar më: 16/05/2023