Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Prishtinës 020-585/10, 22.07.2022.

Publikuar më: 26/07/2022