Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Prizrenit 020-864/8, 17.10.2022

Publikuar më: 24/10/2022