Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Shtërpcës, 020-972/1, 09.11.2022

Publikuar më: 10/11/2022