Kërkesë për rishyrtimin e ligjshmërisë së aktit të Komunës së Shtimes; 020-949/2; 18.09.2019

Publikuar më: 18/09/2019