Konfirmim i ligjshmerisë së aktit të Komunës së Prishtinës; 020-512/3; 28.05.2019

Publikuar më: 28/05/2019