Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Vitisë; 020-674/2; 17.06.2019

Publikuar më: 17/06/2019