Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të Kuvendit të Komunës së Mitrovicës Jugore; 020-548/4; 19.04.2017

Publikuar më: 08/05/2018