Shqyrtim i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Prizrenit 020-411/9, 20.05.2022

Publikuar më: 23/05/2022